#8360487 Vakbekwaam

Persoonlijk Business Model

#8360487

Latent werkzoekende

Die let op de structuur en de details.

Visie ondersteund latent werkzoekenden en werkgevers met het geven van inzichten. Op basis van de waarde-vragen komt naar voren dat deze latent werkzoekende bezig is met concrete problemen en invulling geeft aan een functie vanuit de volgende rollen:

Allrounder

Op basis van het regelen-vraagstuk

Vakspecialist

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om een beeld te krijgen wat bovenstaande rollen inhouden, hebben we ze uitgeschreven.

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Werk én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal zij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen. Verantwoordelijkheden: Informatie & Optimalisatie.

Allrounder. Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren. Verantwoordelijkheden: Organisatie & Support

Waarde creëren door:

Om zaken beter te kunnen laten lopen analyseert zij de planning, waarbij ze rekening houdt met de werkdruk op andere afdelingen. Zij luistert naar collega’s en vraagt door om helder te krijgen wat precies nodig is om het werk gedaan te krijgen. Ze is een doener die het belangrijk vind om het werk goed af te ronden en het belang en de wens van de klant in acht neemt.

Waarde creëert zij voor:

Ze richt zich op organisaties die willen groeien en als strategie hebben dat zaken efficiënter kunnen. Bij voorkeur in een inspirerende omgeving met aandacht voor de mens. Vanuit haar leergierigheid wil ze blijven ontdekken hoe het beter, sneller, mooier en anders kan. Ze geniet van teamwork en pakt de dingen op vanuit een hoge mate van zelfstandigheid.

Competenties & gedragscriteria:

Vanuit de rollen Vakspecialist en Allrounder maakt zij het verschil door: buiten de voor de hand liggende kaders te denken; het vermogen te hebben om effectief te blijven functioneren wanneer er veranderingen optreden; het tonen geloof te hebben in het belang van de eigen rol voor de organisatie; aandacht te geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar te handelen; het vermogen te hebben voor zichzelf en/of voor anderen om acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken; zorgen voor goede verstandhoudingen en effectieve samenwerkingsrelaties binnen het team; alternatieve oplossingen aan te reiken die aansluiten op de behoefte van de klant. Vervolgacties voorstellen.

Interactie

Als leidinggevende van deze professional biedt haar dan: een positieve en vriendelijke omgeving; de mogelijkheid om ideeën te verwoorden; de mogelijkheid om woorden om te zetten in daden; een benadering op basis van gelijkwaardigheid; details op schrift; tijd voor sociale activiteiten. Voorkom: een aanvallende houding; het negeren van haar ideeën en behaalde successen.

Zakelijk doel:

Het aanbrengen van structuur en dat de details de aandacht krijgen om als organisatie het verschil te kunnen maken. Ze richt zich op bedrijven die een van de volgende strategieën voor ogen hebben: autonome groei; verbeteren effectiviteit; verbeteren efficiency.

Persoonlijke overtuiging:

Binnen elke organisatie loopt het nooit helemaal vlekkeloos. Hier komt haar persoonlijke overtuiging uit voort: “Het kan altijd beter”, waarbij zij let op structuur en details.  Haar passie ligt bij fotografie. Ze let op verhoudingen en details om het perfecte plaatje te kunnen schieten. Salaris / beloning: € 3.000 – € 3.900

Zakelijke omgeving:

Deze professional gedijt in een omgeving: met praktische procedures; vrij van controle en details; weinig conflicten (harmonie).

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze professional wordt beïnvloed door: kunnen bouwen en verbeteren; bereiken van de doelstellingen van het team; een vriendelijke omgeving die steun biedt; kunnen vertrouwen op beproefde methodes; trouw en acceptatie van anderen.

Ondersteuning

In haar rollen als Vakspecialist en Allrounder, heeft zij behoefte aan mensen om zich heen die haar motiveren om structuur aan te brengen. Ze wil kunnen letten op details zonder ervaren te worden als de perfectionist die zaken ophoudt. Haar acties zijn gericht op het beter laten functioneren van een afdeling of een organisatie.

Achtergrond

Hoogst genoten opleiding MBO – doktersassistente en later MBO – binnenhuisadviseur. Huidige werkpositie: Commercieel binnendienst. Als latente werkzoekende staat ze open voor parttime positie (max. 32 u.)

Wil je in contact komen met deze Vakspecialist/ Allrounder?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #8360487

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Nieuwsgierig naar andere

  Share this post:
  René#8360487 Vakbekwaam

  Related Posts

  Take a look at these posts