#8046761 Leider/Strateeg

Persoonlijk Business Model

#8046761

Leider / Strateeg

Organisaties voorbereiden op de toekomst en mensen meenemen in een missie.

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 2 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Leider

Op basis van het integreren-vraagstuk

Strateeg

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om scherp te krijgen welke rol(len) in een functie verweven zit, deelt Visie een functie op in drie niveaus, met in totaal acht

Leiders zijn binnen de Strategische Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces binnen de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt. Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de  opdrachtgevers die willen zien. Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-marktcombinaties of alle primaire processen binnen de onderneming. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends. Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen. Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Verantwoordelijkheden: Identiteit & Maatschappij.

Waarde creëren door:

Als latente werkzoekende is hij alert op alles wat er in zijn werkomgeving gebeurd. Vanuit intuïtie en scherpe analyses komt hij met verbetervoorstellen van voorraadbeheersing tot aan productontwikkeling.

Hij investeert in mensen en werkt aan eigenaarschap zonder daar op te focussen. Hij stelt zich kwetsbaar op om het vertrouwen te winnen om zo collega’s optimaal in te zetten en te laten ontwikkelen.

Om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren brengt hij structuur aan en zorgt dat processen, procedures en protocollen opgevolgd worden.

Waarde creëert hij voor:

Deze latente werkzoekende richt zich op organisatie die een groeistrategie hebben en behoefte is aan verdere professionalisering. Dit kan zijn door het aanbrengen van structuur, het creëren van eigenaarschap of door processen beter op elkaar af te stemmen.

In plaats van alles zelf te willen doen, investeert hij zijn tijd in mensen. Zijn ervaring: “Je hebt opeens een heel leger voor hetgeen je voor ogen hebt. Dit is niet alleen leuk voor het bedrijf, maar ook voor de mensen die zich belangrijker voelen”.

Competenties & gedragscriteria:

Vanuit de rollen Leider en Strateeg maakt hij het verschil door:

 • in staat zijn de oorzaak van een probleem vast te stellen;
 • het op tijd nemen van beslissingen;
 • actief en vasthoudend werken aan het bereiken van doelen;
 • aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van klanten / gebruikers en hiernaar handelen;
 • het vermogen voor zichzelf en/of voor anderen acties te bepalen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken;
 • een balans aanbrengen tussen de behoeften van de medewerkers en de doelstellingen van de organisatie;
 • alternatieve oplossingen aanreiken die aansluiten op de behoefte van de klant. Vervolgacties voorstellen.

Interactie

Effectieve communicatie , wat werkt bij deze Leider / Generalist:

 • gesprek over resultaten in plaats van werkwijze;
 • informatie aangaande het grote geheel, hij is visionair ingesteld;
 • instemming met feiten en ideeën in plaats van instemmen met de persoon.

Voorkom:

 • herhaling;
 • pessimisme;
 • op de man af uitdagen.

Zakelijk doel:

Als bedrijf heb je één strategisch hoofddoel en verschillende subdoelen. Vanuit zijn kracht legt hij de juiste verbinding tussen doelen, om groei te kunnen realiseren.

Salaris / beloning: € 5.500 – € 7.000

Zakelijke omgeving:

Deze Leider / Strateeg gedijt in een omgeving:

 • die competitief is en beloont;
 • zonder routine, met uitdagende taken en activiteiten;
 • waar hij details aan anderen kan overlaten;
 • waar hij vrij is van controle, supervisie en details;
 • waar persoonlijke evaluatie gebaseerd is op resultaten en niet op de gehanteerde werkwijze.

Persoonlijke overtuiging:

Een team moet je een doel geven, maar ook de tools en de voeding om ze te laten groeien.

Als het gaat over (supply chain) management, zijn er veel bedrijven die procedures hebben en processen beschreven zijn. De grootste ergernis is als deze niet nageleefd of doorleefd worden en afdelingen het werk over de schutting gooien.

Deze latente werkzoekende richt zich op procedures en processen door met collega’s in gesprek te gaan en te achterhalen wat zij nodig hebben om hun eigen missie te kunnen volbrengen.

Performance

Samenwerking en daarmee de performance van deze professional wordt door 5 sociale variabelen beïnvloed. De variabele die de samenwerking met deze Vakspecialist het meeste beïnvloed is:

Eerlijkheid: Mensen die verlangen naar eerlijkheid hebben behoefte aan zingeving en hebben vaak een (idealistisch) doel in hun leven. Ze willen er graag zeker van kunnen zijn dat iedereen het beste met elkaar en de omgeving voor heeft en dat de werkelijkheid is zoals zij die waarnemen, zodat zij niet voor onverwachte gevaren komen te staan.

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze Leider / Strateeg wordt beïnvloed door:

 • kunnen regisseren en pionieren;
 • gezag en autoriteit om besluiten te vormen en risico’s te nemen;
 • vrij zijn van routine en sleur;
 • verandering van werkomgeving.

Achtergrond

Hoogst genoten opleiding
Master of Science (MSc), University of Twente, 2009 – 2012
Industrial Engineering and Management, Master & pre-Master

Voorgaande opleiding
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Hogeschool Rotterdam, 2006 – 2009
Logistiek en Technische Vervoerskunde

Werkpositie
Supply Chain Manager en vanaf medio 2019 de functie van Algemeen Directeur (a.i)

Wil je in contact komen met deze Leider / Strateeg?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #8046761

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Nieuwsgierig naar andere

  Share this post:
  René#8046761 Leider/Strateeg

  Related Posts

  Take a look at these posts