#639484 Vakspecialist

Persoonlijk Business Model

#639484

Vakspecialist

Het commerciële proces beheersen om klantenbestand uit te kunnen bouwen.

Visie neemt bij latente werkzoekenden een Persoonlijk Business Scan af. Op basis van deze scan komt naar voren dat deze professional vanuit 2 rollen invulling geeft aan een functie. Te weten:

Vakspecialist

Op basis van het optimaliseren-vraagstuk

Allrounder

Op basis van inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om scherp te krijgen welke rol(len) in een functie verweven zit, deelt Visie een functie op in drie niveaus, met in totaal acht

Vakspecialisten nemen een dubbele positie in. Ze lossen én de problemen op die te moeilijk zijn voor de medewerkers in het Functionele Bedrijf én hij voert het werk uit conform de lijnen die door de Generalisten en Professionals zijn opgesteld. In de eerste positie beslissen Vakspecialisten over zaken die niet geregeld zijn. Met andere woorden, voor de oplossing van het probleem bestaan geen procedures. Die moeten er eerst komen, tenzij het om een eenmalige kwestie gaat waarvoor direct een besluit kan worden genomen. In beide gevallen betreft het uitzonderingssituaties, zaken waarin een praktische afweging tussen verschillende oplossingsmethoden moet worden gemaakt. In het geval dat een Vakspecialist direct een besluit kan nemen, wordt door ze snel een beroep gedaan op de ervaringen uit het verleden: wat heeft goed uitgepakt en wat niet? Vakspecialisten nemen beslissingen, zodat het operationele werk weer ongestoord verder kan gaan. Maar moet er eerst een procedure komen, dan zal hij toch niet snel over één nacht ijs kunnen gaan. Dit appelleert aan de tweede positie, waarin de Vakspecialist zijn theoretische kennis moet aanwenden om moeilijke, maar nog wel concrete vragen op te lossen.

Functies binnen de rol van Allrounder zijn door procedures bepaald. Met andere woorden, de kaders waarbinnen de oplossing moet worden gezocht zijn aangegeven. Voor de juiste oplossing is echter wél inzicht nodig in het probleem en de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. Let wel, het gaat hierbij om praktische, laten we zeggen alledaagse problemen. Het werk heeft in grote mate nog steeds een routinematig karakter. Een allround secretaresse, administratieve krachten, service technici, magazijnchefs, commercieel binnendienstmedewerkers zijn allemaal voorbeelden van functies op het niveau van Allrounder. Allrounders blinken uit in het zien aankomen en oplossen van allerlei praktische problemen en zijn in staat beslissingen te nemen die snel leiden tot een adequate oplossing. Een Allrounder is heel goed in staat prioriteit te geven aan de activiteiten die het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd. Écht kunnen ‘communiceren’, in de zin dat informatie wordt uitgewisseld, begint op het niveau van de Allrounder. Het regelen en organiseren vraagt natuurlijk om het vermogen tot communiceren.

Persoonlijke overtuiging:

Ervaring, kennis, mensenkennis, gesprekstechnieken, sociale vaardigheden in woord en schrift. Motiverend, belevend, meelevend, “zaken en meisje gescheiden houden”

Deze vakspecialist werkt vanuit zijn overtuiging dat alles te leren valt. Hij werkt altijd vanuit het vertrouwen in zijn product, zijn kennis, kunde en ervaring. Doordat hij op die manier werkt, wordt en voelt het ook persoonlijker. Voor zowel zijn gesprekspartner als hemzelf

Waarde creëert hij voor:

Als professional scoort hij de meeste en beste resultaten als hij bezig is met zaken die hem interesseren en waarover hij enthousiast is. Dit zijn zaken rond (I)CT, HR, Sport en begeleiding & ontwikkeling van mensen.

De branches waarin hij werkzaam is (geweest) zijn o.a. Software, Hardware, Diensten, Connectivity, Partnermanager, Datacenter en Cloud.

Competenties & gedragscriteria:

Als Vakspecialist maakt hij het verschil door:

 • in de beoordeling relevante gegevens mee laten wegen;
 • het eigenbelang op de 2e plaats zetten als dit bijdraagt aan het bereiken van een beter resultaat;
 • aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van cliënten/ gebruikers en hiernaar handelen;
 • medewerkers betrekken bij problemen, informeren en openstaan voor hun inbreng;
 • het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee.

Interactie

Als leidinggevende van deze Vakspecialist:

 • zorg voor een gunstige, sociale omgeving;
 • creëer een afwisselende functie;
 • zorg dat details op schrift komen, maar blijf niet te lang bij deze details stilstaan;
 • geef hem impulsen die aanzetten tot het voltooien van taken;
 • voorkom het elimineren van zijn sociale status / aanzien;
 • praat niet te veel van uw kant of daag hem niet uit;
 • zeggen wat hij moet doen.

Zakelijk doel:

Als er heldere en haalbare doelstellingen worden gedefinieerd, zal hij er alles aan doen om deze dan ook werkelijk te behalen. Als hij de middelen en de tijd krijgt gaat hij voor het absolute resultaat.

Salaris / beloning: € 3.000 – € 5.000

Zakelijke omgeving:

Deze Vakspecialist gedijt in een omgeving waar hij:

 • kan fungeren vanuit een leidende / sturende rol;
 • complimenten voor behaalde resultaten krijgt;
 • vrij is van controle en details;
 • kan dienen als forum of ‘denktank’ om ideeën mee uit te wisselen.

Waarde creëren door:

Als Vakspecialist wil hij successen behalen en deze ook vieren.

Hij haalt voldoening uit het contact leggen met klanten en met ze te sparren over ontwikkelingen en/of “the point on the horizon” binnen hun onderneming. Een dergelijk gesprek krijg Deze vakspecialist door een basis voor wederzijds vertrouwen te leggen, zijn doortastendheid, accuraat werken en eerlijk handelen.

Zijn voorkeur gaat uit naar het uitbreiden van het klantenbestand. Hiervoor zet hij business plannen op en richt zich op ontwikkelingen binnen zowel bestaande als nieuwe klantenkringen

In het gehele proces betrekt hij anderen erbij .

Onderscheid zich door:

Als Vakspecialist onderscheidt hij zich door te fungeren als vraagbaak voor zijn collega’s. Met name op het gebied van HR, relatiebeheer en commercie wordt om zijn advies gevraagd.

Door de jaren heen ervaart hij dat klanten kritischer zijn geworden en behoefte hebben aan helderheid. Hij speelt hierop in door verwachtingen te managen, een eerlijke prijs te hanteren en in het onderhandelingsproces transparant te zijn waardoor klanten weten waar ze aan toe zijn.

Performance

Samenwerking en daarmee de performance van deze professional wordt door 5 sociale variabelen beïnvloed. De variabele die de samenwerking met deze Vakspecialist het meeste beïnvloed is:

Status:  behoefte aan erkenning en verlangen naar aanzien en zeggenschap. Gevoelig voor hiërarchie en wil graag de situatie op het werk controleren door mee te beslissen.

Motivatie

De motivatie van deze Vakspecialist wordt beïnvloed door:

 • waardering;
 • benoemen wat goed is gegaan;
 • acceptatie;
 • beloningen en erkenning;
 • vrij zijn van regels;
 • anderen die details voor hun rekening nemen.

Wil je in contact komen met deze Vakspecialist?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #639484

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#639484 Vakspecialist

  Related Posts

  Take a look at these posts