#3826443 Innoveren & Ondernemen

Persoonlijk Business Model

#3826443

Latent werkzoekende

Innoveren & ondernemen

Visie ondersteund latent werkzoekenden en werkgevers met het geven van inzichten. Op basis van de waarde-vragen komt naar voren dat deze latent werkzoekende bezig is met concrete problemen en invulling geeft aan een functie vanuit de volgende rollen:

Leider

Op basis van het integreren vraagstuk en de inhoudelijke kenmerken

Strateeg

Op basis van de inhoudelijke kenmerken

Een functie kan bestaan uit één of meerdere rollen. Om een beeld te krijgen wat bovenstaande rollen inhouden, hebben we ze uitgeschreven.

Leiders zijn binnen een organisatie verantwoordelijk voor één product-marktcombinatie of een primair proces. Ze zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de functionele aandachtsgebieden waarbinnen het middellange termijnbeleid gestalte krijgt.

Leiders zetten de bedrijfskoers uit en nemen verantwoordelijkheid voor omzetgroei en rendement. Maar zij kunnen zich ook goed verstaan met collega’s op concernniveau. In dat spanningsveld van lokale en internationale belangen komen Leiders het beste tot hun recht. Zij gebruiken invloed om het product en mensen vakkundig te promoten. Leiders positioneren de organisatie daar waar de opdrachtgevers die willen zien.

Leiders werken aan de relatie met belangrijke en gewichtige andere personen, ze lossen spanningen en conflicten op. Ze zijn daar waar de bal wordt gespeeld. Daarmee houdt ze hun eigen topmanagement uit de wind. Hij/zij creëert rust. Dat is zijn/haar belangrijkste verdienste! Dáár worden Leiders om gerespecteerd.

Strategen zijn binnen de top van een organisatie verantwoordelijk voor meerdere product-
marktcombinaties of alle primaire processen. Zij hebben een analytische instelling, een macro-perspectief en een externe oriëntatie. Zij stellen zich de vraag ‘welke bergbeklimming gaan wij maken’ en denken daarbij drie tot vijf jaar vooruit. Kenmerkende problematieken
zijn: marktontwikkelingen, nieuwe productmarktcombinaties, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, omgang met stakeholders, bestuurlijke en wettelijke ontwikkelingen, maatschappelijke trends.

Strategen geven richting aan een organisatie. Ze definiëren doelen en zien kansen en mogelijkheden om die te bereiken. Strategen hebben bij uitstek een externe oriëntatie, hebben altijd de antennes uitstaan en maken plannen die de continuïteit van de organisatie over langere tijd veilig moeten stellen.

Strategen geven in tegenstelling tot Leiders leiding en sturing aan een concern of organisatie bestaande uit meerdere product- marktcombinaties.

Waarde creëren door:

Deze latent werkzoekende is wars van oeverloze discussies voeren. Hij wil weten wat de ander bezighoudt en wat hij/zij nodig heeft om verder te komen.

Als strateeg denkt hij na over de volgende stap (gaan we een markt op, een product ontwikkelen, verbeteren of gaan we anders met ons product om?) en geeft daarmee de richting aan. Door zich te verdiepen in wat potentiële klanten willen, bereid hij de organisatie voor.

Deze latent werkzoekende realiseert veranderingen door mensen te laten begrijpen waarvoor ze iets doen.

Waarde creëert hij voor:

Deze latent werkzoekende richt zich bij voorkeur op organisaties waarbij de ondernemer zich wil richten op zijn/haar eigen passie (veelal techniek). Mede hierdoor kan de organisatie zich weer richten op innovatie en het doorbreken van het idee dat “we leefden op het succes van vroeger”.

Wat deze latent werkzoekende onderscheidt van anderen is zijn focus op de “buitenwereld” en hoe daar intern op te reageren. Dit door te sparren met stakeholders, logisch te beredeneren en goed aanvoelen wat goede beslissingen zijn.

Competenties & gedragscriteria:

Deze latent werkzoekende maakt het verschil door:

 • Aandacht geven aan en anticiperen op de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.
 • Attent zijn op ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en er zorg voor dragen dat gerichte ontwikkeling plaatsvindt.

Interactie

Als leidinggevende of collega van deze latent werkzoekende biedt hem dan:

 • een gesprek over resultaten in plaats van werkwijze;
 • een gesprek over oplossingen in plaats van problemen;
 • instemming met feiten en ideeën in plaats van instemmen met de persoon;
 • een kort en bondig gesprek dus voorkom een veelheid van woorden;
 • ruimte en ga hem niet op de man af uitdagen.

Zakelijk doel:

Een van de belangrijkste doelen is het gesprek aan gaan en je afvragen hoe het beter kan. Dit met de intentie om het bedrijf te laten groeien door mensen de kans te geven zich te ontwikkelen vanuit vertrouwen. Dan komt de technologische innovatie als resultaat.

Persoonlijke overtuiging:

Sociale innovatie zorgt voor technologische innovatie!

Deze latent werkzoekende gelooft dat je als organisatie een omgeving dient te creëren waar mensen zich vertrouwd voelen om innovaties te kunnen realiseren. Zonder vertrouwen kunnen anderen niet bouwen!

Zijn passie komt voort uit altijd iets nieuws te doen of te creëren. Kennis overdragen waardoor anderen gaan groeien en een eigen plan kunnen en willen verwezenlijken.

Zakelijke omgeving:

Deze latent werkzoekende gedijt in een omgeving:

 • die competitief is en beloont;
 • zonder routine, met uitdagende taken en activiteiten;
 • waar details aan anderen overgelaten kan worden;
 • vrij van controle, supervisie en details;
 • waar taken tot groei leiden.

Motivatie

De extrinsieke motivatie van deze latent werkzoekende wordt beïnvloed door:

 • het kunnen regisseren en pionieren;
 • besluiten mogen vormen en risico’s te nemen;
 • vrij zijn van routine en sleur;
 • veranderingen.

Ondersteuning

Het is voor deze strateeg belangrijk om te kunnen filosoferen en van gedachten te wisselen met mensen buiten de organisatie. Dit om zijn blik op de toekomst te kunnen toetsen op realiteit en haalbaarheid. Zakelijk heeft hij een financial naast zich nodig die vanuit financieel en juridisch perspectief meedenkt.

De performance van hem wordt beïnvloed door het domein “verbondenheid”.

Mensen die verlangen naar verbondenheid willen zich graag verbinden met anderen en het gevoel hebben dat zij een eenheid (hecht team) met elkaar vormen die elkaar helpt en steunt.

Persoonlijke eigenschappen

Op basis van zijn gedrag naar zijn omgeving, beschikt hij over de volgende eigenschappen:

 • geeft graag leidinggeven;
 • een autocratische leider die goed functioneert in crisissituaties;
 • direct en besluitvaardig;
 • vernieuwend in het behalen van resultaten;
 • het doel voor ogen houden;
 • goed kunnen communiceren;
 • goed kunnen omgaan met hindernissen;
 • richting en leiderschap bieden;
 • een groep laten toe werken naar doelstellingen;
 • zonder aarzeling te gaan spreken;
 • doorgaans optimistisch ingesteld;
 • uitdagingen aangaan zonder angst;
 • risico’s aanvaarden;
 • het grote geheel kunnen overzien;
 • meerdere projecten tegelijk aankunnen;
 • goed functioneren onder hoge werkdruk.

Nieuwsgierig geworden naar de andere latent werkzoekenden?

Ontdek wie ze zijn

Wil je in contact komen met deze latent werkzoekende met passie innovatie en ondernemerschap?

Benoem het volgende nummer in je bericht: #3826443

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Share this post:
  René#3826443 Innoveren & Ondernemen

  Related Posts

  Take a look at these posts