Werving & selectie

De impact van een goede kandidaat op een cruciale functie

Een wervingstraject voor Sales Manager is opgestart om een goede opvolger te vinden voor onze Sales Director, die na vele dienstjaren besloten heeft met vroegpensioen te gaan. Met ‘goede’ bedoel ik iemand die niet alleen bestaande klantcontacten kan onderhouden en nieuwe klanten kan aanboren, maar die ook past binnen de huidige (in beweging zijnde) organisatie. Na diverse (mislukte) pogingen van onze kant om via reguliere wervings- en selectie kanalen geschikte kandidaten te vinden ben ik via mijn netwerk in contact gekomen met Visie.

De aanpak om een echt goed beeld te krijgen van wat in onze organisatie past en nodig is gaf ons direct na het eerste gesprek een vertrouwd gevoel. Door middel van interne interviews kregen we een profielschets en niet een ‘standaard’ functieomschrijving.

De voorgeselecteerde kandidaten onderscheiden zich allemaal van eerdere kandidaten die de revue gepasseerd hadden, toch zouden 1 of 2 van de 3 sollicitanten mijns inziens niet goed op hun plaats gezeten hebben als wij hen hadden aangenomen. Tijdens de salarisonderhandeling was een kleine verwarring ontstaan – zelf heb ik dit niet als een groot probleem ervaren. Sterker nog – wellicht was Wiljan niet aan ons voorgesteld als de salaris range te nadrukkelijk was gesteld. Al met al ben ik erg tevreden over het proces en het resultaat.

 

De betekenis voor Fusite B.V.

Een goede invulling van de vacature door een ervaren persoon met commerciële en technische achtergrond was voor ons essentieel om de groeistrategie – richting applicatie gerichte / klant specifieke producten en -oplossingen –  kracht bij te zetten.

De ondersteuning en uitvoering van dit wervingstraject door Visie heeft ons veel (onnodig) werk uit handen genomen. Wat mij betreft is hiermee een basis gelegd voor verdere ondersteuning bij ontwikkeling van het middel management en daarmee de organisatie. Ik ben benieuwd hoe dit traject aan zal slaan bij mijn team, het middel management en in hoeverre we samen in staat zijn om de huidige mensen op de juiste plekken te krijgen voor de toekomst.

 

Arjan Kolkman
Algemeen Directeur
Fusite B.V.

RenéWerving & selectie