Samenwerken

Terug naar de tekenkamer en weer vooruit.

Aanleiding waarom wij Visie hebben ingezet.

Na mijn promotie tot leidinggevende was mijn persoonlijke wens mijzelf “los te weken” van de groep. Een valkuil van mij was dat ik makkelijk in details kon verzanden. Tegelijkertijd hadden we op de afdeling velerlei kleine en grote knelpunten waarmee ik worstelde.

Je hebt mij een goede spiegel voorgehouden en handvatten aangereikt. Daar waar ik de neiging had om alles direct zelf op te lossen, betrek ik nu mijn collega’s en laat ze meedenken over mogelijke oplossingen. Door de begeleiding met de groep zijn frustraties uitgesproken, processen ontrafelt en afspraken gemaakt. Alle afspraken die we lopende het traject hebben gemaakt, hebben nu geresulteerd in duidelijkheid, structuur en veel meer rust op de afdeling!

Het grootste euvel dat naar boven is komen drijven, is het tijdig informeren en weten welke informatie de ander in de keten minimaal nodig heeft om zijn/haar werk goed te kunnen doen. We krijgen dit steeds beter onder controle waardoor we als afdeling / bedrijf telkens een stap voorwaarts maken.

 

Thijs Kempers – Teamleider planning

RenéSamenwerken