Wiljan Nijland (Commercieel Manager)

Het proces met aanvankelijk de verkennende gesprekken die uiteindelijk tot dit resultaat hebben geleid, heb ik als zeer positief ervaren.
Met deze insteek was er gedurende het hele traject geen waarneembare druk en konden beide partijen zich louter richten op het bespreken van de eventuele invulling van de positie.
Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor jouw bemiddeling.
Share this post:
RenéWiljan Nijland (Commercieel Manager)