Terence Baf

Mijn ervaring met René en daarmee Visie is, dat hij een laagje dieper kijkt in de mens en in organisaties. Het klinkt eenvoudig, maar vereist ervaring, kennis en inzicht.

De wereld (en mensen) zit vaak iets complexer in elkaar dan we zouden willen en alleen door diepgaandere kennis kan men betere keuzes maken.

We zoeken vaak naar de perfecte medewerker, het schaap met 5 poten………en dat terwijl we allemaal een schaap zijn met 3 poten en een houten been……..dus daar waar het houten been niet in de weg zit, hebben we de ook de perfecte medewerker, maar gebaseerd op de realiteit.

Ik denk dat bovenstaande typerend is voor de kundigheid en werkwijze van Visie.

Share this post:
RenéTerence Baf