Organisatie ontwikkeling

Succesvol blijven is veel moeilijker dan succes behalen.

Als organisatie doorloop je verschillende fases en elke overgang naar een andere fase gaat gepaard met “groeipijnen”.

In welke fase zit jouw organisatie?

De eerste fase: de Uitdaging. Je bent voor jezelf begonnen. Deze fase duurt ongeveer twee tot drie jaar. Ongeveer 80% van alle start-ups redt het niet. Visie helpt je door vanuit een ander perspectief te kijken en helpt onder andere bij het vermarkten van je product. Tip: kom je afspraken met klanten en leveranciers na.

De tweede fase: de Privileges. Vergaderingen in de lift, besluiten die direct worden uitgevoerd, late uren met een hecht team op kantoor. Visie helpt je door de toegeëigende privileges van werknemers ter discussie te stellen. Tip: stel bevoegdheden regelmatig ter discussie.

De derde fase: de Complexiteit. In korte tijd ben je uitgegroeid naar veertig medewerkers. Er gaan dingen fout en alles wordt complexer. Je heb het gevoel de controle te verliezen. Visie zorgt ervoor dat processen, systemen en communicatie op elkaar worden afgestemd. De harde kern van medewerkers zetten de hakken in het zand. Tip: stop met brandjes blussen. 

De vierde fase: Voorspelbaarheid. Er is ruimte voor creativiteit en innovatie, tegelijk zijn er voldoende procedures en systemen om zaken goed te laten lopen. Visie haalt de rotte appels uit de organisatie, versterkt het team en herverdeelt alle rollen onder alle medewerkers. Tip: durf los te laten. 

De vijfde fase: Bureaucratie. Ondanks dat er hard gewerkt wordt, boek je geen vooruitgang. De organisatie is doorgeslagen in regels en procedures en het invullen van checklisten. Visie lost problemen op vanuit een andere denkwijze dan die het heeft veroorzaakt. Tip: verifieer aannames. 

De zesde fase: Overleven. Het is crisis en je bent alleen nog maar bezig met redden wat er te redden valt. Je bent de wanhoop nabij en er is sprake van een enorme energielek. Visie kijkt naar mogelijkheden, brengt focus aan en legt strategische keuzes voor. Tip: creëer samen je eigen toekomst. 

De zevende fase: Overdracht. Aanleiding kan divers zijn en niet altijd vanuit een financiële noodzaak geboren. Je kijkt naar samenwerkingsverbanden of wilt het bedrijf overdragen. Visie behartigt de organisatiebelangen, waardoor persoonlijke belangen niet in conflict komen. Tipberedeneer niet vanuit het verleden, maar kijk naar de toekomst.

Wij richten ons op thema’s die jou bezighouden

Aandeelhouderschap

Ondernemerschap

Eigenaarschap

Leiderschap

Werkgeverschap

Jij kunt ons inzetten voor

 • interne conflicten
 • strategiebepaling
 • waarde creatie
 • samenwerking
 • (familie)overdracht
 • communicatie
 • effectiever directieoverleg
 • visie & missie updaten
 • klankborden
 • reduceren faalkosten
 • omzetgroei
 • verkoopstrategie
 • efficiënter werken
 • rolverdeling medewerkers
 • radeloosheid
 • creatief vermogen
 • partnerschap
 • sparren
 • betrokkenheid vergroten
 • rolbepaling
 • doelen stellen
 • effectiever werken
 • betere planning
 • prioriteren
 • interne afstemming
 • samenwerking
 • advies
 • doelen realiseren
 • authentiek leidinggeven
 • betere MT-overleggen
 • sturen op vertrouwen
 • tegenwicht bieden
 • teambuilding
 • prioriteren
 • communicatie
 • visies delen
 • werving & selectie
 • profielscan
 • duurzame inzetbaarheid
 • drijfverenscan
 • talentontwikkeling
 • sociale innovatie
 • ziekteverzuim aanpak
 • beoordelingsbeleid
 • scenario denken
RenéOrganisatie ontwikkeling