Waar selecteer je (nog) op?

In het selectieproces van Visie staan drijfveren, in welke rol je komt te werken en samenwerking centraal.

De drijfveren zijn belangrijker geworden dan de vaardigheden en liggen ten grondslag aan het intelligentieniveau van kandidaten. Indien je niet beschikt over motivatie, wat kun je dan met je vaardigheden en wat zegt jouw intelligentie over hoe jij een rol kunt vervullen?

Rollen staan voor logische combinaties van kennis en kunde die veel houvast bieden bij leren en ontwikkelen. Het uitgangspunt is beter worden in wat je al kunt in plaats van voldoen aan een minimum norm die hoort bij een bepaalde functie. Nieuwe rollen zijn gemakkelijk toe te voegen en te koppelen aan een kandidaat. Vooral omdat een rol veel compacter is dan een functie en je die rol sneller eigen kunt maken. Het werken met rollen vergroot daardoor de wendbaarheid van organisaties en biedt kandidaten  de kans om zich te ontwikkelen binnen een nieuwe omgeving.


“Werken gaat volgens ons over samenwerken, erbij willen horen, gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden, betekenis hebben en ertoe doen.”


Het zijn niet alleen de drijfveren en rollen die er toedoen. Het gaat ook over samenwerking en conflictoorzaken op de werkvloer die de motivatie en daarmee het gedrag kunnen beïnvloeden. Het werken gaat allang niet meer over het verrichten van arbeid waar een salaris tegenover staat.

Werken gaat volgens ons over samenwerken, erbij willen horen, gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden, betekenis hebben en ertoe doen. Volgens wetenschapper David Rock zijn er 5 domeinen die een samenwerking kunnen beïnvloeden, deze zijn: Status, Zekerheid, Autonomie, Verbondenheid en Eerlijkheid.

Waardevolle toevoeging op ons recruitment proces

Door de 5 belangrijke domeinen voor samenwerken te koppelen met de drijfverenanalyse van Buttons kunnen wij achter het masker komen van een kandidaat en helder krijgen waar zij of hij onbewust naar verlangt.

Als bijvoorbeeld één van de dominante drijfveren verbondenheid is, dan is het voor de kandidaat belangrijk dat er voldoende kan worden samengewerkt en met de mensen om zich heen een team gevormd kan worden. Voorzie je als werkgever in deze behoefte,  dan zal de kandidaat zeker 12 tot 30% beter presteren, meer bereid zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan, beter samen te werken met anderen en een grotere bijdrage zal leveren aan het zakelijke doel en daarmee het rendement.

Met de drijfverenscan kun je inschatten wat iemand nodig heeft om zich gelukkig te voelen en optimaal te kunnen presteren én om te voorspellen welke rol, werkzaamheden en cultuur de kandidaat gelukkig zullen maken. Met deze verworven inzichten kan Visie als recruiter de keuzes, die we eerder veelal op ons onderbuikgevoel namen, onderbouwen met concrete en betrouwbare inzichten. Mede hierdoor zijn wij in staat om sneller een betere match te maken en de kans op een mismatch te minimaliseren.

Aan het eind van dit artikel vind je een link waarmee je vrijblijvend kennis kunt maken met de drijfverenscan van Buttons.

Ons recruitmentproces is opgebouwd in modules die los van elkaar ingezet kunnen worden. In de eerste fase van het wervingsproces gaan we met de vacaturehouder inventariseren. Vanuit welke drijfveren wordt de organisatie of de afdeling gestuurd, aan welke rol(len) moet een invulling gegeven worden? En wat zouden idealiter de drijfveren en waarden (persoonlijke overtuigingen) van de kandidaat moeten zijn? Samen met vragen over de cultuur, de strategie van de organisatie en wat de vacature doet onderscheiden van anderen, maken we een Vacature Business Model. Een overzicht waarin je de samenhang tussen de verschillende “krachtbronnen” ziet.

Werving en selectie proces, modulair

Heb je een vacature, maak dan vrijblijvend gebruik van ons Vacature Business Model en krijg inzichtelijk wat je als organisatie zoekt en te bieden hebt.

Ben je een professional die een volgende stap wil maken of een basis wil hebben voor een eigen ontwikkelingsplan, maak dan vrijblijvend gebruik van ons Persoonlijk Business Model en krijg inzichtelijk wat je als professional zoekt of behoefte aan hebt.

Het Persoonlijk Business Model kan voor recruiters fungeren als tool voor een second opinion of onderdeel uitmaken van een assessment. Maar het kan kandidaten helpen door beter voorbereid gesprekken in te gaan en gesprekken gerichter te voeren. In die zin helpt het professionals om waardevolle input mee te geven voor de ontwikkeling van een persoonlijk ontwikkelingsplan, zodra de kandidaat is geplaatst.

Het doorgronden van de drijfveren, het bepalen in welke rol de kandidaat het beste tot zijn/haar recht komt en hoe de samenwerking bevorderd kan worden, zijn voor ons de belangrijkste ingrediënten voor meer plezier en succes op het werk.

We maken kandidaten bewust van wat de motor is achter de emoties, (geluks)gevoel, motivaties en gedragingen, we leren ze wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren in het werk en zo hun eigen toekomst te creëren. Willen we dat niet allemaal, onze eigen toekomst creëren?

Wil je op een vrijblijvende manier kennismaken met de drijfverenscan van Buttons?

Een topje van de ijsberg wordt voor je onthuld. Wil je hierover meer weten, dan komen we graag met je in contact.

Share this post:
RenéWaar selecteer je (nog) op?

Related Posts

Take a look at these posts