Waar jij naar op zoek bent

Je kunt op verschillende manieren achterhalen waarom professionals openstaan voor een andere baan. Wij laten ons leiden door een onderzoek van David Rock die het SCARF-model heeft ontwikkeld.

Kortweg zegt dit model dat mensen openstaan voor verandering als ze bewust zoeken naar één of meerdere van de volgende factoren:

  1. Status (behoefte aan erkenning, verlangen naar aanzien en zeggenschap).
  2. Autonomie (verlangen naar zelfsturing, eigen doen en laten bepalen en jezelf blijven ontwikkelen).
  3. Verbondenheid (het gevoel hebben dat je een team vormt, collega’s die je helpen).
  4. Zekerheid (behoefte aan voorspelbaarheid, duidelijkheid, weten wat van je verwacht wordt).
  5. Eerlijkheid (het nastreven naar een doel, het beste met elkaar voor hebben).

Wil jij getoetst hebben waar jij naar op zoek bent, doen dan deze test.

Nu je weet waar je naar op zoek bent, in welke rol is dat dan? 

In een ander artikel gaan we verder in op de verschillende rollen. Visie kan je ondersteunen om jouw carrière vorm te geven. 

Share this post:
RenéWaar jij naar op zoek bent

Related Posts

Take a look at these posts