De visie leeft niet meer.

Hoe groot acht je de kans dat als je nu je collega vraagt wat de visie van het bedrijf is, dat hij of zij ook daadwerkelijk de visie kan opdreunen? En wat als je dezelfde vraag zou stellen aan je manager of directeur?

Tot op heden ben ik nog geen enkel bedrijf tegengekomen waar de visie door alle medewerkers herkent én doorleeft wordt. Dat medewerkers op de werkvloer niet de visie kunnen opdreunen snap ik nog, maar dat directeuren en managers deze niet kunnen opdreunen vind ik een kwalijke zaak. Dit omdat alle keuzes afgeleid zijn van deze visie; van strategie, doelen tot aan kpi’s toe. Persoonlijk krijg ik hierdoor het gevoel dat directeuren en managers maar wat doen en als excuus gebruiken dat ze geleefd worden door de waan van de dag.

Wat heb je aan een visie als deze niet doorleeft wordt?

Gek genoeg kunnen directeuren wel de bedrijfsdoelen met anderen delen, maar niet de visie van het bedrijf. Is de visie een (co)creatie van een heidag met eventuele tussenkomst van een communicatiebedrijf? Een visie zou moeten dienen als een gids op basis waarvan we – misschien dagelijks wel – keuzes maken. Maar ik ben bang dat menig bedrijf is doorgeschoten in het realiseren van doelen en dat de visie niet meer doorleeft wordt.

Als leidinggevende maak je (on)bewust elke dag keuzes. Hierbij ben ik van mening dat het reageren op veranderingen belangrijker is geworden dan het volgen van een plan. Het aantal (sociale en technologische) innovaties om ons heen volgen elkaar in een rap tempo op. Hier als bedrijf effectief op reageren kan alleen als je bedrijf wendbaar is, waarbij werken vanuit een overtuiging misschien wel belangrijker is geworden dan het hebben van een visie.

Kijk maar eens naar onderstaande visies. Ik ben benieuwd in hoeverre de onderstaande visies jou als lezer aanmoedigen of inspireren om een bijdrage te leveren aan deze bedrijven.

Stork:
Onze visie is om wereldwijd dé toonaangevende leverancier te zijn van kennis gebaseerde asset integrity management services voor de Olie & Gas, Chemie en Power sectoren.

Ten Cate:
Als marktleider in materiaaltechnologie, koestert Ten Cate haar visie op structurele verandering. De verwezenlijking daarvan door geavanceerde materialen – zoals technisch textiel – begint met het verbeelden van de toekomst.

Thales:
In a world that is increasingly mobile, interconnected and interdependent, the security of people and goods, infrastructure and nations depends on leaders and organisations and their ability to decide and act in a timely fashion and obtain the best outcomes.

Siemens Nederland:
De visie van Siemens is om als een pionier oplossingen te bieden voor verstedelijking, klimaatverandering, mondialisering en demografische verandering.

Akzo Nobel:
Centraal in onze visie staat een sterke focus op vier belangrijke eindgebruiker segmenten, waardoor we in staat zijn dichter bij onze klanten te komen en beter te reageren op de dynamiek van de markten waarin we opereren. Deze eindgebruiker segmenten zijn Bouw- en Infrastructuur, Transport, Consumentengoederen en Industrie.

Apollo Vredestein:
Apollo Vredestein is een flexibele en marktgerichte organisatie die focust op voortdurende innovatie en optimale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestatie en ontplooiing van talent als bron voor een succesvol beleid.

VDL-ETG:
VDL ETG zal de grootste organisatie op het gebied van engineering en productie zijn. Wereldwijd opererend met toegewijde medewerkers en gebruikmakend van uitstekende toeleveranciers. Onze klanten in de Semi-conductor-, de Solar-, Aerospace- en Medische systemen industrie worden voorzien van innovatie en unieke technologische oplossingen en logistieke service en daarnaast wordt een wezenlijke winstgroei gerealiseerd en een vermeerdering van de aandeelhouderswaarde.

Ik kan mij goed voorstellen dat het onmogelijk is om van alle medewerkers te verwachten dat ze de visie van het bedrijf kennen of in staat zijn om een goede vertaalslag te maken naar hun dagelijks werk. Daarom wil ik jou als lezer van dit artikel uitdagen.

 

Deel de visie van jouw bedrijf (hiermee genereer je gratis publiciteit voor je bedrijf) of deel de visie, die je enorm aanspreekt, van een ander bedrijf.

Dit kan door te reageren op dit artikel en dan jouw visie te beschrijven of de visie te schrijven op https://www.facebook.com/VisieSuccesvolOndernemen/

 

Wat mag je van mij verwachten? Een reactie wat ik van jouw visie vind.

Share this post:
RenéDe visie leeft niet meer.

Related Posts

Take a look at these posts