Visie op bedrijfsvoering (4)

Te weinig vrouwen staan aan de top in de bouw- en techniekbranche. 

Waar ik bij stil wil staan is één van de belangrijkste oorzaken van het lage aandeel vrouwen in de top. Te weten: genderstereotypen. Het denken in genderstereotypen leidt tot ongelijke kansen voor mannen én vrouwen om door te stromen naar de top. Deze ongelijkheid stoort me en dat is de reden waarom ik dit artikel schrijf. Genderstereotypen gaat over (denk)beelden en verwachtingen die we hebben over vrouwen en mannen.  Aan mannen worden vaak eigenschappen toegeschreven als ambitie en taakgerichtheid (`masculiene’ eigenschappen) en aan vrouwen warmte en interpersoonlijk contact (`feminiene’ eigenschappen). Omdat managementfuncties vaak eigenschappen als ambitie en taakgerichtheid vereisen, worden managers sterker geassocieerd met mannen dan met vrouwen.

Er zijn diverse onderzoeken die aangeven dat er geen evidente verschillen zijn tussen mannen en vrouwen die bestuurlijke rollen vervullen. Hier is stilgestaan bij:

  • cognitieve vaardigheden en sociaal gedrag;
  • manier van leidinggeven;
  • het aangaan van risico’s (risicoafkerig en risicolievend).

Deze en andere experimentele studies laten zien dat genderstereotypen invloed hebben op doorstroom naar de top, van mannen én vrouwen (zie ook de publicatie van prof. dr. Naoimi Ellemers).

Gender en diversiteit mogen geen rol spelen! Het uitspreken van voorkeuren voor kandidaten voor bepaalde posities druist in tegen het principe dat alleen de kwaliteit en capaciteiten van de kandidaat ertoe mogen doen.

Ben je eigenaar van een bouw- of een technisch bedrijf en wil jij jouw Management Team kwalitatief versterken?

Share this post:
RenéVisie op bedrijfsvoering (4)

Related Posts

Take a look at these posts