Wanneer ga je op zoek naar ander werk?

Uit een onderzoek dat door de Intelligence Group is gehouden blijkt dat best veel mensen overwegen een overstap te maken als ze daarvoor benaderd of verleid worden. In Nederland is 12% van alle werkenden actief op zoek naar een baan. Daarentegen zegt 43% “latent” op zoek te zijn. Hierbij gaat het om werkenden die zeggen niet actief te zoeken en te solliciteren, maar wel zeggen open te staan voor wat anders.

Wat maakt dat jij als medewerker hiervoor open staat of open bent gaan staan? Heeft het wel te maken met het salaris, het wel of niet uitgedaagd te worden, en/of slecht leiderschap?

Werken gaat volgens ons over samenwerken (hetzij met collega’s, je leidinggevende of met je klanten). Hoe de samenwerking is of verloopt kan jouw motivatie beïnvloeden. Een conflict kan de oorzaak zijn waardoor de motivatie afneemt. In hoeverre is er sprake van een conflict dat jouw motivatie ondermijnt om te blijven bij jouw werkgever?

We staan stil bij de vijf belangrijkste domeinen die jouw motivatie beïnvloeden.

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie (ongebodenheid / zelfontplooiing)
 4. Status
 5. Eerlijkheid

Komt één of meer van deze vijf domeinen in verdrukking, dan is dat een basisoorzaak waarom jij openstaat voor een andere baan.

Zekerheid: Jouw vermogen om de toekomst te voorspellen.
Mensen die verlangen naar zekerheid hebben behoefte aan voorspelbaarheid, duidelijkheid en zekerheid over hun baan, het werk dat ze doen, de organisatie waarvoor ze werken en de toekomst die ze tegemoet gaan.

Verbondenheid: Hoe veilig jij je voelt bij anderen.
Mensen die verlangen naar verbondenheid willen zich graag verbinden met anderen en het gevoel hebben dat zij een eenheid (hecht team) met elkaar vormen die elkaar helpt en steunt.

Autonomie: Jouw gevoel controle te hebben over gebeurtenissen.
Mensen die verlangen naar ongebondenheid, verlangen naar zelfsturing, ze willen vaak meer van zichzelf leren kennen door zich los te maken van anderen, ze willen graag hun eigen doen en laten bepalen, zelf keuzes maken en een eigen invulling geven aan hun (dagelijkse)werkzaamheden.

Mensen die verlangen naar zelfontplooiing willen graag hun zelfstandigheid borgen door hun zelfredzaamheid te vergroten, ze willen zich graag ontwikkelen als professional en groeien als mens door nieuwe dingen te leren en hun vaardigheden te verbeteren, waarmee ze elke situaties zelf kunnen oordelen en adequaat kunnen handelen.

Status: Jouw relatieve belang ten opzichte van anderen. 
Mensen die verlangen naar status hebben behoefte aan erkenning en verlangen naar aanzien en zeggenschap. Ze zijn gevoelig voor hiërarchie en willen graag de situatie op het werk controleren door mee te beslissen over wat er moet gebeuren en wat anderen moeten doen.

Eerlijkheid: Hoe eerlijk jij de wisselwerking tussen mensen als eerlijk ervaart.
Mensen die verlangen naar eerlijkheid hebben behoefte aan zingeving en hebben vaak een (idealistisch) doel in hun leven, ze willen er graag zeker van kunnen zijn dat iedereen het beste met elkaar en de omgeving voor heeft en dat de werkelijkheid is zoals zij die waarnemen, zodat zij niet voor onverwachte gevaren komen te staan.

Het onderzoek door Gallup uitgevoerd laat zien dat in Nederland slechts 9% enthousiast is over zijn / haar baan en 88% van alle professionals niet bevlogen in zijn of haar werk. Nog eens 77% van alle Nederlandse medewerkers geeft zelfs aan ‘niet gelukkig’ te zijn in zijn of haar werk. Wat ons opvalt is dat veel bedrijven medewerkers proberen te motiveren, met het toepassen van traditionele als-dan-beloningssysteem, een bonus of loonsverhoging bij een bepaalde prestatie. Wij zijn van mening dat dergelijke beloningen juist de intrinsieke motivatie doen wegebben.

Wil je weten hoe jij scoort en tegelijkertijd werken aan je eigen Persoonlijk Business model, kijk dan op https://www.visie.com/product/loopbaan/ Je ontvangt geheel vrijblijvend een eigen Persoonlijk Businessmodel.

Waarom wij intrinsieke drijfveren zo belangrijk vinden?

Intrinsiek gemotiveerde mensen ervaren de volgende effecten:

 • plezier in de taak uitvoering
 • versterking van de inzet
 • doorzetten bij tegenslagen
 • creativiteit in het overwinnen van moeilijkheden
 • toch tevredenheid bij het bereiken van deze doelen 
 • gevoelens van zelfcompetentie en trots
 • gering verzuim

De resultaten van de intrinsieke factoren zijn:

 1. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid;
 2. Complete afgeronde takenopbouw met voldoende afwisseling, taakidentiteit en taakduidelijkheid;
 3. Doelstellingen;
 4. Feedback over de uitgevoerde werkzaamheden,
 5. Inzicht in de betekenis van de bijdrage aan de resultaten;
 6. Voldoende uitdaging, uitgedaagd voelen, je competenties worden benut;
 7. Mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing;
 8. Geen directe controle.

Wil je meer weten danwel jouw intrinsieke drijfveren achterhalen? We komen graag met je in contact.

Niet persé om te praten over een andere baan, maar om stil te gaan staan wat jouw drijft in welke rol je het beste aard en waar jij als individu nog meer toe in staat bent (maar je nog niet bewust van bent).

Share this post:
RenéWanneer ga je op zoek naar ander werk?

Related Posts

Take a look at these posts