Heb je de juiste keuze gemaakt?

Drie ervaringen die op eenzelfde dag met ons gedeeld werden.

Eerste ervaring van een sales professional.
Drie maand geleden heb ik een overstap gemaakt, maar heb ik de juiste keuze gemaakt? Er zijn zaken toegezegd, maar worden nu teruggedraaid.

Tweede ervaring van een divisiedirecteur.
Ik zou als directeur beginnen maar op de eerste dag werd me verteld dat mijn divisie zou worden opgeheven en had ik 2 medewerkers aan mijn bureau die een andere baan hadden geaccepteerd.

Derde ervaring van een algemeen directeur
Ik had hoge verwachtingen van onze nieuwe commercieel directeur, maar het komt er niet uit.

Heb ik de juiste keuze gemaakt?

Werving & Selectie gaat verder dan alleen kritisch het CV doorlopen, toetsen aan de hand van een assessment of de kandidaat voldoet aan de gevraagde competenties en op basis van een businesscase de materie snapt. Of andersom, door de vacaturetekst te doorlopen, afstemmen of je competenties voldoende zijn en goed reageren op de gestelde vragen.

Het begint niet met het doornemen van het (wervings- of persoonlijk) profiel. Het is interessanter te weten welke richting je als professional of als organisatie op wilt. Hoe wil je de toekomst creëren? Hoe wil je gezien worden (identiteit)? Welke vaardigheden mogen ontwikkelt of aangeboord worden, om daar te komen waar je over 3 jaar wilt staan als professional of als organisatie? Het zijn vragen om los te komen van de waan van de dag en bewuste keuzes te maken.

Voor jou als organisatie:

Het is maar de vraag of je als organisatie een vacature hebt of behoefte hebt aan coaching. Het zijn vaak de onderliggende factoren die niet belicht worden maar wel de boosdoeners zijn, waardoor werkdruk en/of conflicten wordt ervaren. Kom dus niet direct met een oplossing maar durf de vooronderstelling ter discussie te stellen. Maak gebruik van een “copiloot” die vanuit een ander perspectief kijkt, tegenwicht durft te bieden vanuit een goede onderbouwing en raad geeft hoe om te gaan met routinematigheden die het “bestaansrecht” in gevaar kunnen brengen. Is doorgaan zoals je altijd hebt gedaan nog een optie? Durf je andere keuzes te maken?

Voor jou als professional:

Wat is voor jou belangrijker: jouw ego of jouw authenticiteit? Wat jou doet onderscheiden heeft niets te maken met wat je kunt, hebt gedaan, hebt gerealiseerd of over welke competenties je beschikt. Weet dat je (onbewust) een masker ophebt of vanuit een traditionele wijze beredeneerd als je solliciteert. Om achter het masker te komen van sollicitanten of medewerkers, kijken wij naar 3 elementen die jouw vermogen bepalen: Intelligentie, Potentieel, Motivatie.

keuzes, teleurstelling

Wetenschappelijk is bewezen dat intelligentie niet bepaald wordt door jouw IQ en EQ, maar in welke mate sprake is van wilskracht, welk doel je nastreeft en over welke vaardigheden je beschikt. Jouw authenticiteit komt naar voren als we vanuit jouw intrinsieke drijfveren achterhalen welke acties je wilt, kunt en durft te nemen. Durf jij je ego opzij te zetten? Durf je andere keuzes te maken?

 

Durf de keuze te maken om je eigen toekomst te creëren als professional of als organisatie. Kom uit de waan van de dag en maak keuzes die toekomstbestendig zijn. Welk doel streef jij na?

 

Share this post:
RenéHeb je de juiste keuze gemaakt?

Related Posts

Take a look at these posts