Business/ICT transformatie – de inventarisatiefase

Zoals in mijn vorige inleidende blog aangekondigd zal ik aan de hand van onze Visie op ICT ingaan op de vier afzonderlijke fases van het transformatietraject. In deze blog komt de 1e fase (de inventarisatiefase) aan bod.

Deze fase is misschien wel de belangrijkste fase omdat we hier gaan kijken naar de eisen en wensen die wij uiteindelijk aan ons informatiesysteem stellen. De inventarisatiefase is de fundering onder een goede selectie en gebaseerd op de 5WH-methode.

Daarnaast bepalen we de deadlines waarop een en ander moet zijn gerealiseerd. Wanneer we niet precies weten wat we nodig hebben en wanneer, zijn we al snel onder de indruk van alle geboden functionaliteiten en maken we keuzes op basis van verkeerde uitgangspunten, hebben we hoge faalkosten en schieten we ons doel volledig voorbij.

Uitkomst van deze fase moet een helder ICT-plan zijn inclusief milestones. Op basis van dit plan zijn we in staat de selectie van de juiste infrastructuur en applicaties te doen en de juiste leverancier(s) te selecteren.  

De start voor deze fase wordt meestal geïnitieerd door het management. Aanleiding kan zijn dat de huidige ICT-omgeving onvoldoende performance en stabiliteit biedt. Of wellicht is het systeem volledig achterhaald op technologisch gebied. De groei en efficiency van het bedrijf kan hierdoor worden geremd waardoor transformatie naar een nieuw systeem aan de orde kan zijn.

Onze ICT-omgeving moet ons proces ondersteunen en niet andersom. Daarom is het belangrijk om te starten met het doornemen van het actuele bedrijfsproces en kritisch te kijken waar dit voor verbetering vatbaar is. Vervolgens zorgen we voor een heldere en geactualiseerde ICT-strategie inclusief reëel budget voor de komende periode. We brengen daarbij in kaart hoe onze huidige infrastructuur is opgezet. Liefst met een duidelijke visualisatie van gebruikte hardware, netwerkomgeving, systeemsoftware en de software applicatie laag.

Aan de hand van de ICT-strategie, het gewenste bedrijfsproces en de huidige situatie van de totale ICT-omgeving gaan we de organisatie in om met gebruikers van de diverse softwareapplicaties te overleggen. Doel hierachter is om de eisen en wensen boven tafel te krijgen waar de nieuwe ICT-omgeving aan moet voldoen. Zodra we de eisen en wensen duidelijk boven tafel hebben maken we een GAP-analyse waarmee we helder krijgen op welke punten onze huidige omgeving te kort schiet. Deze punten gaan we vervolgens nog prioriteren als ‘must haves’ en ‘nice to haves’.

Resultaat van de bovenstaande stappen is een ICT-plan gebaseerd op de meest efficiënte hardware, netwerkomgeving, systeemsoftware en applicatiesoftware die volledig aansluit op het gewenste bedrijfsproces. Dit plan wordt in grote lijnen gecommuniceerd naar de key-users in de organisatie.
Zodra er voldoende draagvlak en commitment is voor dit plan en we een ‘go’ hebben van het management gaan we verder naar de selectiefase.

 

Auteur: Jeroen Haandrikman 

Potentieel benutten met Visie

 

Wil je verder in gesprek over mijn ideeën voor een herijking van de ICT-omgeving in jouw onderneming, laat het me weten dan neem ik contact met je op.


Share this post:
Jeroen HaandrikmanBusiness/ICT transformatie – de inventarisatiefase

Related Posts

Take a look at these posts