Van alle projecten faalt 19%

Technologische bedrijven werken veel projectmatig.

Van alle projecten bij een gemiddeld bedrijf faalt ongeveer 19% (niet geheel volgens klantwens, niet binnen afgesproken levertermijn, budget overschrijdend).*

Belangrijkste oorzaken:
1. Gebrekkige informatieoverdracht (te weinig/geen afstemming en structuur)
2. Verkeerde planning (moeite met keuzes maken)
3. Hoge prestatiegerichtheid (angst om te falen)
4. Expertise wordt niet benut (collega’s worden niet uitgedaagd hun potentie te benutten).

 

Als projecten in omvang toenemen, gaan de faalkosten omhoog!

Door:

 • Gebrekkige informatieoverdracht
 • Verkeerde planning
 • Geen signalering
 • Te veel tussenstations
 • Te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid
 • Er wordt wel gemanaged maar geen leidinggegeven
 • Klant verandert eisenpakket
 • Niet beheerst / meebewegend bedrijfsproces

Als het personeelsbestand toeneemt, daalt de gemiddelde productiviteit!

Door:

 • Hoge prestatiegerichtheid / angst om te falen
 • Expertise wordt niet benut
 • Houding
 • Doorschuiven van taken, verantwoording en bevoegdheden
 • Onduidelijk beeld wat bedrijf wil bereiken en waarom
 • Doelen worden anders geïnterpreteerd
 • Geen verbanden zien tussen eigen taken en doelen
 • Te weinig / geen structuur afstemming en terugkoppeling
 • Onvoldoende vertrouwen

Zoals we als mens veranderen (naarmate we ouder worden), zo veranderen ook bedrijfsprocessen. Om mee te kunnen bewegen met alle ontwikkelingen is het meer dan wenselijk om in te spelen op het leervermogen van je collega’s. Zijn we gezamenlijk voldoende kritisch genoeg of nemen we genoegen met hoe het gaat? Laten we dingen gebeuren zodat het ons overkomt of werken we aan de hand van scenario’s? Ik weet dat bij een gemiddeld bedrijf wij het volgende kunnen realiseren:

 • 18% meer productiviteit
 • 62% minder interne incidenten
 • 27% minder verzuim

Als bedrijf kun je overall 12% rendabeler worden.

Leervermogen

Door het leervermogen te bevorderen in plaatst van alleen maar gericht te zijn op presteren zijn er ook nog andere bijkomende positieve effecten.

 • Collega’s kunnen beter omgaan met tegenslag (emotionele stabiliteit)
 • Collega’s gaan doelgerichter werken (consciëntieusheid)
 • Collega’s ervaren meer plezier en worden actiever om contacten te onderhouden (extraversie)
 • Collega’s durven de lat hoger te leggen en meer doen om doelen te bereiken (prestatiemotivatie)
 • Collega’s krijgen een positievere zelfbeeld (zelfwaardering)
 • Collega’s krijgen meer geloof in eigen meerwaarde (persoonlijke effectiviteit)
 • Collega’s gaan zich mede verantwoordelijk voelen voor behaalde resultaten (interne attributie)
 • Collega’s gaan problemen en belemmeringen actiever aanpakken (coping).

Bekijk ook deze video voor meer informatie hoe je rendabeler kunt worden.

Wil je meer weten? We komen graag met je in contact

 

 

* Bronnen: Standish Group, Onderzoek Willem van Rhenen, vliegwielmodel van J.J. Philips en Humanage en ervaring medewerkers van Visie Selectie & Advies B.V.

 

Share this post:
RenéVan alle projecten faalt 19%

Related Posts

Take a look at these posts