Visie op bedrijfsvoering (3)

Orde en chaos zijn sterk van elkaar afhankelijk. Is er een gezonde dosis orde aanwezig binnen je bedrijf, dan heb je een gestructureerde organisatie. Is er een gezonde dosis chaos aanwezig, dan heb je een creatieve organisatie.

Organisaties die doorslaan in orde (structuur, regels, procedures…), voeren een bedrijfsvoering die medewerkers verlamt, wat kan leiden tot stilstand.

Organisaties die doorslaan in chaos (vrijheid, doelloos, niet gekaderd, zonder aansturing…), voeren een bedrijfsvoering waardoor medewerkers in onduidelijkheid verkeren, wat kan leiden tot paniek.

Het gaat erom dat teamleden elkaar aanvullen. Daarom moedigen wij diversiteit aan in elk team, waarbij de één meer gericht is op orde en de ander meer op chaos.

Als het gaat om diversiteit, wat is dan jouw uitgangspunt?

  1. Een (nieuw) teamlid die qua persoonlijkheid past binnen het team?
  2. Een (nieuw) teamlid die inhoudelijk het team kan versterken?

Om jouw organisatie te kunnen laten groeien, heb je een balans nodig tussen orde en chaos. Sta stil bij het gedrag en de communicatiestijlen van je medewerkers.  Hoewel er verschillende analyses (lees modellen) zijn (DISC, Big Five, Insights, Roos van Leary, Enneagram, MBTI, Jung, Management Drives, Belbin teamrollen, Kernkwadranten van Ofman, Buttons, ASE…), gaat het niet om het verkrijgen van inzichten. Het gaat erom hoe je die inzichten gebruikt om elkaar te leren begrijpen. Begrijpen dat orde en chaos elkaar aanvullen of elkaar juist versterken. 

Dit doe je niet door een analyse af te nemen en uitleg te krijgen, maar vraagt om een verdieping en begeleiding. Welk doel streeft de organisatie na? In welke fase zit de organisatie? Welke strategie wordt er gevolgd? Hoe wordt er leiding gegeven? Hoe lopen de processen (systemen en communicatie) in elkaar over? In welke rollen zitten de medewerkers om functies te bekrachtigen? Hoe wordt de cultuur bewaakt? En meer van dit soort vragen.

Om een beeld erbij te krijgen van hetgeen ik hier beschreven heb, bekijk onderstaande video: Orde en Chaos in Organisatienetwerken – Het effect van paniek op samenwerking in organisaties

Het gaat dus niet om het bevorderen van orde of het stimuleren van chaos,  maar vertrouwen te hebben in elkaar en in de toekomst. Gezamenlijk de toekomst te creëren vanuit vertrouwen!

Wil je weten hoe? Een mooie reden om kennis te maken met onze nieuwe dienst:

Share this post:
RenéVisie op bedrijfsvoering (3)

Related Posts

Take a look at these posts