De kracht van een buitenstaander

Ben jij directeur en is jouw missie je organisatie te ontwikkelen, dan ben ik van mening dat dit niet werkt.

Een organisatie is een verzamelnaam en als zodanig heb je er geen grip op.

Ben je als directeur van mening dat je meer uit je organisatie kunt halen, stel dan de volgende 2 vragen:

* Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes van het bedrijf?
* Welke factoren hebben succes tegengehouden?

Dit zijn de 2 vragen die wij kunnen stellen ter voorbereiding van een verdiepingssessie. Opvallend hoe gemakkelijk, bestuurders, directeuren samen met werknemers blijven hangen in de dagelijkse gang van zaken, elkaar blijven aanwijzen, zich verschuilen achter andermans verantwoordelijkheden en bovenal last hebben van tunnelvisies.

Om meer uit je bedrijf te kunnen halen en daarmee groei kunt beïnvloeden zijn we van mening dat er 10 factoren van cruciaal belang zijn. Factoren waar je niet dagelijks bij stilstaat en die voor velen lastig zijn om gezamenlijk te bespreken met collega’s.
Binnen elk bedrijf heb je te maken met gewoontes en routines waar al deze factoren op een negatieve wijze in verweven kunnen zijn. Wanneer juist deze gewoontes en routines niet ter discussie worden gesteld, worden ze verheven tot een norm waar een ieder zich onbewust aan houdt. Gewoontes en routines die een beperkende invloed hebben op groei.

Wij hebben de keuze gemaakt om als organisatie verder te gaan met als overtuiging dat ondernemers, ondernemers het beste kunnen helpen. Wij merkten aan onszelf dat ook wij behoefte hebben aan reflectie. Juist door de wederzijdse afhankelijkheid tussen alle partners weten we elkaar te stimuleren, nieuwe inzichten te verkrijgen en onszelf uit te dagen gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen te ontdekken. Juist wanneer je zelf middenin een veranderingsproces zit, wordt opgeslokt door de waan van de dag en iedereen aan je zit te trekken, is het goed om eens af te spreken met een “buitenstaander”. Een “buitenstaander” die je kunt vertrouwen, tegen wie je kunt klankborden, die jouw inzicht en ideeën geeft hoe je om kunt gaan met uitdagingen die je als lastig kunt ervaren.


Niet elke directeur staat gelijk open voor een “buitenstaander”. Dit is ook één van de belangrijkste redenen waarom slechts 8% van alle MKB bedrijven in Nederland een commissaris heeft. Men is vaak bang voor het verlies van autonomie of men maakt een onderschatting of overschatting van eigen kwaliteiten.

Vaak zie ik directeuren worstelen met hoe zij meer uit hun mensen willen halen of efficiënter willen werken. Dat binnen een gemiddeld bedrijf veel meer potentieel zit dan eruit wordt gehaald blijkt wel uit een onderzoek. Slechts 20% van het totale arbeidspotentieel binnen een gemiddelde organisatie wordt effectief benut.


De ontwikkeling van sommige organisaties wordt tegengewerkt omdat er sprake is van tegenstrijdige belangen op bestuurlijk niveau. Zeggenschap, financiering, vertrouwen en de bereidheid om te veranderen zijn zware onderwerpen die zich niet zo makkelijk laten leiden. Het zijn juist deze onderwerpen die een stimulerende maar tegelijkertijd ook een beperkende kracht hebben hoe je als organisatie reageert op veranderingen. Als je het bestaansrecht van je organisatie wilt behouden zul je moeten blijven groeien & innoveren op alle fronten. Niet alleen technisch maar ook op sociaal front, waardoor je als bedrijf niet de slimste of de sterkste hoeft te zijn, maar het bedrijf dat zich het makkelijkst weet aan te passen aan de veranderende tijdsgeest.

Voor veel organisaties speelt “verkoop” een zeer cruciale rol in hun bestaansrecht en terecht. Dat het koopgedrag van de klant en met name die van de Y-generatie veranderd is, is niets nieuws. De vraag blijft; ”Hoe kan ik mij als als organisatie onderscheiden om vervolgens te verbinden”. Identiteit en op welke wijze je van betekenis wilt en kunt zijn voor je klant en/of partner (in de keten), zijn belangrijker geworden dan het hebben van een technisch superieur product of het adagium van zeer klantgericht werken. Het zijn de delen die de som maken en zonder een sterk (organisatorisch) fundament is slagvaardige “verkoop” en daarmee groei kansloos of maximaal maar tijdelijk. Het is niet alleen het hebben van een andere mindset maar ook het doorvoeren van een andere aanpak waar de hele organisatie van doordrongen moet zijn. Je organisatie ontwikkelen vraagt om lef en ondernemerschap nieuwe stijl.

Een stijl waarover wij niet uitgepraat raken en wij je graag over willen bijpraten.

 

Share this post:
RenéDe kracht van een buitenstaander

Related Posts

Take a look at these posts