Focus niet op (bedrijfs)groei

Er zijn veel bedrijven die “groei” als doel hebben, maar heb je daarmee ook de juiste focus te pakken? Wij zien het realiseren van een doel als het resultaat van een som die daaraan voorafgaat.

Plant een zaadje en focus op het doel dat het zaadje moet groeien. Het effect is niet dat het daardoor gaat groeien, laat staan dat het sneller gaat groeien. Een van de belangrijkste bestanddelen van de som – die zorgen voor groei – zijn jouw medewerkers.

Wij geloven dat “motivatie” een essentieel component is, of bedrijfsdoelen wel/niet gerealiseerd worden. Wil je grip hebben op groei, focus je dan op de volgende 3 belangrijke stuurelementen die ten grondslag liggen aan motivatie:

  • Autonomie => de balans tussen leidinggeven en leiding ontvangen.
  • Meesterschap => gericht op ontwikkeling en specialisatie.
  • Zinvol doel => op welke wijze je van betekenis wilt zijn voor je doelgroep waaraan medewerkers willen bijdragen.

Wat kan er gebeuren als leidinggevenden juist gaan focussen op motivatie van medewerkers in plaats van blindstaren op groei?

Een plantje groeit niet rechtop door het eerst de linkerkant op te drukken en daarna de andere kant op. Een plant bloeit ook niet door een dag te overspoelen met water en dan weken te negeren. 
Een ander essentieel component, of je bedrijfsdoelen wel/niet realiseert, is het hebben van een eenduidig en een gedragen beleid. Een beleid met focus op zichtbaar zijn en op het leveren van waarde. Daarvoor heb je de volgende elementen nodig:

  • Systeem => hoe alle processen op elkaar zijn afgestemd.
  • Structuur => procedures en de frequentie van (persoonlijke) afstemming rondom de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).
  • Strategie => scenario’s om effectief te kunnen reageren op veranderingen.

In alle facetten van je bedrijfsvoering komen bovenstaande elementen terug. Groei is dan een logisch resultaat als gevolg van de som van het geheel.

 

Maak vandaag de keuze en maak van je bedrijf een organisatie door de juiste focus aan te brengen!

Visie brengt je verder! Als je wel weet waarom en wat je moet doen, maar niet weet hoe te beginnen.

Share this post:
RenéFocus niet op (bedrijfs)groei

Related Posts

Take a look at these posts