De kracht van Empowerment

Wil je als onderneming transformeren – veranderen om aansluiting te vinden bij de nieuwe economie – onderschat dan niet de kracht van de bestaande cultuur en gedragseigenschappen van al je medewerkers. Een cultuur- en gedragsverandering zijn twee verschillende zaken die we bewust uit elkaar halen.

 

Cultuur heeft te maken met identiteit (hoe wil je gezien worden), maar ook met imago (hoe wordt je gezien). Wil je een transformatie laten slagen, dan mag je opnieuw stilstaan bij de ideologie (waarom besta je), visie (wat zie je gebeuren), missie (waar ga je voor), strategie (hoe gaan we het realiseren) en kernwaarden (zo gaan we me elkaar om). Alles tezamen geven ze inhoud aan identiteit en de basis voor imago (klantbeleving).
Cultuur wordt bepaalt door zaken die niet naar elkaar worden uitgesproken. Zaken die worden gezien als vanzelfsprekendheid waarvan je mag verwachten dat de ander het wel begrijpt.

Gedrag heeft o.a. te maken met houding en manier van communiceren, het herkennen van ideologie, visie, missie, strategie, kernwaarden. Gedrag geeft cultuur kleur en hiervoor is leiderschap en management nodig. Leiderschap voor het modelleren van alle cultuuraspecten en duidelijkheid creëren. Management voor het waarborgen van structuren, processen en realiseren van vooraf bepaalde kpi’s. Oftewel: Empowerment!

We kiezen er bewust voor om het veranderen van cultuur en gedrag aan te pakken vanuit een Empowerment aanpak.

Empowerment

In essentie gaat het erom dat managers en medewerkers in een zo kort mogelijke tijd in hun kracht worden gezet door richting te bieden, te focussen op de balans tussen intrinsieke motivatie, intrinsieke waarde en het onbewuste potentieel te ontdekken. Het programma is gericht op het ontwikkelen van ongekende mogelijkheden, vakmanschap en het nemen van professionele verantwoordelijkheid vanuit de bevoegdheid die wordt toegekend.

Ter voorbereiding worden managers en medewerkers onderworpen aan een persoonlijkheidsanalyse en een gesprek. Het gesprek is gericht op het achterhalen van drijfveren, werkwijzen, persoonlijke & organisatiedoelen en deze worden intensief besproken. Op basis van de resultaten en persoonlijke doelen wordt aansluitend de lijnen uitgestippeld. Leidraad bij deze aanpak zijn de zes componenten van Empowerment.

De zes componenten van Empowerment die wij hanteren, zijn:

Competentie

Vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;

Zelfbeschikking

Vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en het gevoel controle te hebben over de eigen situatie;

Impact

Het gevoel dat gemaakte keuzes invloed hebben op het leven en dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij;

Betekenis

Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij de eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes in het verandertraject betekenis hebben;

Positieve identiteit

Een positief zelfbeeld, waarbij de medewerker op een realistische manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken zoals creativiteit;

Groepsoriëntatie

Het besef dat er altijd wel sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.

Laat alle medewerkers trots zijn op je onderneming en laat ze vanuit hun bezieling en bevlogenheid het verschil gaan maken vanuit de gedachtegang: het totaal is meer dan de som der delen!
Share this post:
RenéDe kracht van Empowerment

Related Posts

Take a look at these posts

Leg de lat nog hoger, mits het niet gericht is op presteren maar hoe je meer uit jezelf kunt halen!

Je eigen innerlijke competitie