Financiële posities

De volgende (latente) werkzoekenden staan open voor een vervolgstap in hun carrière. Het zijn mogelijke kandidaten die uw organisatie verder kunnen brengen, uw vraagstuk oplossen of een innovatie teweeg kunnen brengen. Deze (latente) werkzoekenden hebben een financiële achtergrond en afhankelijk van hun “rol” kunnen ze aansluiten bij de behoefte van uw organisatie.

#8448542 Leider

Als CFO werkt hij vanuit de overtuiging dat continu verbeteren alleen werkt als je focus houdt op het strategische doel van de organisatie, maar bewust durft te reageren op veranderingen.

#3797253 – Generalist

Gericht op Algemeen-, Business-, en Productmanagement en Business Development.

#7800592 – Professional

Vanuit Financieel perspectief tijdig bijsturen.

Meer weten over de verschillende rollen of hoe je een kandidaat kunt plotten in een rollenmatrix?

RenéFinanciële posities